Kontakt informacije
Euro Lab d.o.o. Banja Luka 
Adresa: Jesenjinova 16, 78000 Banja Luka, 
Republika Srpska, BiH. 
Telefon: + 387 (0) 51 201 597 
+ 387 (0) 51 201 598 
+ 387 (0) 51 201 601 
Fax: + 387 (0) 51 201 599 
E-mail: info@eurolabbl.com 
Vebsajt: www.eurolabbl.com